Palkitsemiset

RUY voi palkita ansioituneita jäseniään seuraavilla tunnustuksilla:

 • yhdistyksen kultainen ansiomerkki
 • yhdistyksen pienoislippu
 • yhdistyksen hopeinen ansiomerkki
 • tyylitelty 152 45 C-tykki
 • yhdistyksen standaari tai
 • pienoisammus.

Tunnustukset ovat arvokkuusjärjestyksessä.

Kultainen ansiomerkki

Arvokkain tunnustuksista on siis kultainen ansiomerkkijoka voidaan antaa tunnustukseksi

 • yhdistyksen jäsenelle erittäin ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta työstä yhdistyksen tai rannikkopuolustuksen hyväksi, sekä
 • poikkeustapauksessa sellaiselle yhdistyksen ulkopuoliselle henkilölle, joka on yleisesti tunnustetulla ja menestyksellisellä tavalla työskennellyt rannikkopuolustuksen hyväksi.

Ansiomerkki voidaan myöntää samalle henkilölle vain kerran ja siten, että merkki on yhtä aikaa enintään kymmenellä (10) elossa olevalla.  Ansiomerkkejä on luovutettu 30 kappaletta.

1. Vilho Nenonen, tykistökenraali
2. Väinö Valve, jääkärikenraali
3. Eino Järvinen, kenraaliluutnantti
4. Niilo Sario, kenraalimajuri
5. Norman Simonen, everstiluutnantti
6. Timo Pesonen, everstiluutnantti
7. Kari Ignatius, majuri res
8. Olavi Luumi, kapteeni res
9. Toivo Reponen, eversti
10. Toivo Knuuttila, everstiluutnantti
11. Keijo Mikola, eversti
12. Arvo Lyytinen, eversti
13. Väinö Karvinen, kenraalimajuri
14. Martti Miettinen, kenraaliluutnantti
15. Veikko Vuorela, eversti
16. Olavi Lyytinen, eversti
17. Emil Liusvaara, majuri
18. Reino Aaltonen, eversti
19. Juhana Perkki, majuri
20. Yrjö Pohjanvirta, eversti
21.    Torsti Lahti, eversti
22.    Aapo Kantola, kenraaliluutnantti
23.    Matti Lappalainen, eversti
24.    Uolevi Tirronen, everstiluutnantti
25.    Jaakko Valtanen, kenraali
26.    Timo Sario, everstiluutnantti
27.    Eero Sivunen, majuri res
28.    Hans-Peter Rekola, komentaja
29.    Kai Masalin, komentajakapteeni res, 26.4.2012
30.    Asko Kilpinen, prikaatikenraali, 3.4.2019
31. Ove Enqvist, 27.4.2021

Pienoislippu

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen pienoislippu on yhdistyksen kultaisen ansiomerkin jälkeen arvokkain palkitsemis- ja muistoesine. Sen luovuttamisessa tulee noudattaa pienoislipun luovutuksesta yleisesti noudatettuja vaatimuksia. Pienoislippu tulee luovuttaa pienoislipun arvolle sopivalla tavalla arvokkaassa yhdistyksen tilaisuudessa tai saajalle tärkeässä tilaisuudessa. Pienoislipun luovutuspäätöksen tekee yhdistyksen hallitus. Lipun jalustaan kiinnitetään lippusalon värinen laatta, johon kaiverretaan saajan nimi, arvo, luovutuspäivämäärä ja RUY lyhenne.

Pienoislippu voidaan luovuttaa:

 •  yhdistyksen jäsenelle erittäin ansiokkaasta toiminnasta yhdistyksessä
 • yhdistyksen ulkopuoliselle henkilölle tai yhteisölle erittäin ansiokkaasta toiminnasta yhdistyksen tai rannikkotykistön hyväksi.

Yhdistyksen lippu ja pienoislippu on otettu käyttöön 5.12.1993, kun yhdistys täytti 60 vuotta. Rannikon Puolustaja 4/1993 kirjoitti seuraavasti:

Päiväjuhlan päätapahtuma oli yhdistyksen lipun naulaus. Lipun on suunnitellut taiteilija B. O. Heinonen ja kärjen everstiluutnantti Pekka Uski. Lipun on valmistanut Suomen Käsityön Ystävät ry ja kärjen Asekoulu. Kenraaliluutnantti Aimo Pajunen pitää juhlaesitelmän. Lahjoittajien puolesta puhuu KOP.n Esko Tanhuanpää. Hankinnan mahdollistivat Nokia Telecommunications, J A Tarkiainen Oy, Digital Equipment Corporation ja Kansallisosakepankki. Everstiluutnantti Pekka Uski piti naulauspuheen ja johti naulausta. Naulaukseen osallistuivat kunniajäsenet, rannikkotykistökenraalit, lahjoittajat, sidosryhmien edustajat, lipun suunnittelija, RtUY:n entinen puheenjohtaja sekä rt-aselajin ja RtUY:n edustajat. Lahjoittajien puolesta lipun luovutuspuheen piti johtaja Esko Tanhuanpää KOP:sta. Lipun otti vastaan varapuheenjohtaja, eversti Jorma Vuohelainen. Ensimmäiset yhdistyksen pienoisliput jaettiin lipun suunnittelijoille ja lahjoittajille. Lipussa on koboltinsinisessä kentässä keskuskuviona yhdistyksen kultainen ansiomerkki. Lipun yhdessä kulmassa on kullanvärinen bastioni. Lipun korkeus on 120 cm ja leveys 142 cm. Lippua tullaan säilyttämään yhdessä Suomenlinnan Rannikkotykistökillan ja Johtorenkaan lipun kanssa Suomenlinnan Upseerikerhon perinnehuoneessa, johon valmistuu lippukaappi vuoden 1994 aikana.

Pienoislippuja on luovutettu vuodesta 1993 alkaen yhteensä 15 kpl

0.       Björn O Heinonen, taiteilija, lipun suunnittelija
0.       Pekka Uski, everstiluutnantti, kärjen suunnittelija
1.       Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ry, oma kappale
2        Väinö Valve, jääkärikenraali
3.       Keijo Mikola, eversti
4.       Veikko Vuorela, eversti
5.       Olavi Lyytinen, eversti
6.       Kansallis-Osake-Pankki, lahjoittaja
7.       J.A. Tarkiainen Oy, lahjoittaja
8.       Digital Equipment Corporation, lahjoittaja
9.       Nokia Telecommunication, lahjoittaja
10.     PE rannikkotykistötoimisto
11.     Meriupseeriyhdistys ry
12.     Rannikkosotilaskotiyhdistys ry
13.     Aapo Kantola, kenraaliluutnantti
14.     Matti Lappalainen, eversti, 18.11.2005
15.     Asko Kilpinen, prikaatikenraali, 6.9.2008

Hopeinen ansiomerkki

Hopeinen ansiomerkki voidaan antaa tunnustukseksi

 • yhdistyksen jäsenelle ansiokkaasta toiminnasta yhdistyksessä sekä
 • poikkeustapauksessa yhdistyksen ulkopuoliselle henkilölle tai yhteisölle
  merkittävästä toiminnasta yhdistyksen tai rannikkotykistön hyväksi.
  Merkki on myönnetty vuodesta 1987 alkaen seuraaville:
 1. Pentti Vähäkallio, majuri
 2. Ahti Tukiainen, everstiluutnantti
 3. Matti Lappalainen, eversti
 4. Asko Kilpinen, prikaatikenraali
 5. Jorma Vuohelainen, eversti
 6. Toivo Veriö, everstiluutnantti
 7. Timo Sario, everstiluutnantti
 8. Hans-Peter Rekola, majuri
 9. Juhani Niska, eversti
 10. Eero Sivunen, majuri res
 11. Kai Brandstack, luutnantti res
 12. Ulla Varjola, RSKY pj
 13. Rainer Hannikainen, everstiluutnantti
 14. Juha Pallaspuro, majuri
 15. Aimo Pajunen, kenraali
 16. Pentti Aalto, kapteeni res
 17. Heikki Tiilikainen, everstiluutnantti
 18. Juhani Haapala, eversti
 19. Ove Enqvist, komentaja
 20. Kari Merilä, komentaja
 21. Ossi Kettunen, eversti
 22. Tapio Maijala, kommodori
 23. Keijo Tapiovaara
 24. Kari Tarkiainen, komentajakapteeni res
 25. Petri Parviainen, komentaja
 26. Kai Masalin, komentajakapteeni res
 27. Kari Salin, komentajakapteeni
 28. Eila Wallden, puheenjohtaja
 29. Rauni Jääskeläinen, taloudenhoitaja
 30. Jarmo Valtimo, komentaja
 31. Henrik Nysten, kommodori
 32. Sakari Martimo, kommodori
 33. Auvo Viita-aho, kommodori
 34. Kare Vartiainen, majuri res

Tyylitelty 152 45 C -pienoistykki

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ry:n tyylitelty 152 45 C -pienoistykki on tarkoitettu arvokkaaksi palkitsemisesineeksi. Tykin luovutus on sopiva yhdistää esimerkiksi henkilön 50- tai 60-vuotispäivään tai läksiäistilaisuuteen. Tykin myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus. Tykin jalustaan kaiverretaan saajan ja luovuttajan nimi, järjestysnumero ja päivämäärä. Tykin muotoilija on everstiluutnantti Toivo Knuuttila.

Tyylitelty 152 45 C -pienoistykki voidaan antaa tunnustukseksi ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta toiminnasta yhdistyksen tai rannikkotykistön hyväksi. Pienoistykki on luovutettu v 1958 alkaen seuraaville henkilöille tai yhteisöille (sotilasarvo luovutusajankohdan mukainen). Aiemmat luovutukset on kirjattu RTUY 70 juhlakirjaan vuodelta 2003

Juhlakirjaan ei ole kirjattu päivämääriä ja numeroita. Oheen on kirjattu ne tykkien tiedot, jotka on saatu tarkemmin selviksi. Selvitystyö on meneillään.

Nro 1, Vilho Nenonen, tykistökenraali
Nro, V S Marjanen, eversti
Nro, Arvo Lyytinen, eversti
Nro 4, Toivo Reponen, eversti, 09.07.1960 (in memorian 14.6.1960)
Nro, Sakari Simelius, jalkaväen kenraali
Nro, Norman Simonen, everstiluutnantti
Nro, Toivo Knuuttila, everstiluutnantti
Nro, Elof Roschier, kenraaliluutnantti
Nro, Martti Miettinen, kenraaliluutnantti
Nro, Veikko Vuorela,  eversti
Nro, Jukka Soini, everstiluutnantti
Nro, Emil Liusvaara, majuri
Nro, Reino Aaltonen,  eversti
Nro, Karl Ingnatius, majuri
Nro 15, Väinö Valve, kenraaliluutnantti
Nro 28, Johtorengas ry, 21.04.1977/16.1.1987
Nro 29, Yrjö Pohjanvirta, eversti, 21.5.1977
Nro 46, Jaakko Valtanen,  kenraali, 09.02.1985
Nro 54, Olavi Aspinjaakko, eversti, 13.07.1986
Nro 57, Asko Kilpinen,  prikaatikenraali, 05.09.1988
Nro 59, Urho Myllyniemi,  everstiluutnantti, 15.06.1989
Nrotta, Juhani Haapala, eversti, jaettu 10.8.1990
Nro 67, Ossi Kettunen, eversti, 10.10.1992
Nro 71, Jukka Vaaja, everstiluutnantti, 10.12.1992
Nro 75, Lauri Kasurinen, everstiluutnantti, 31.12.1992
Nro 78, Paavo Suomalainen, everstiluutnantti, 09.06.1993
Nro 81, Pentti Silvast, eversti, 28.07.1993
Nro 81, Kai Tynkkynen, everstiluutnantti (nro kirjattu tussilla pohjaan), jaettu 6.5.1994
Nro 94, Kai Masalin,  komentajakapteeni res, 13.4.2011

Yhdistyksen standaari

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen standaaria käytetään yhdistyksen kannustuksena ja arvokkaana lahjaesineenä. Standaarin luovutuksesta päättää yhdistyksen puheenjohtaja tai hallitus. Standaarin jalustaan kiinnitetään lippusalon värinen laatta, johon kaiverretaan saajan arvo ja nimi tai yhdistyksen/laitoksen nimi, luovutuspäivämäärä tai merkki sekä ja RTUY lyhenne.

Standaari voidaan antaa:

 • yhdistyksen jäsenelle ansiokkaasta toiminnasta yhdistyksessä
 • yhdistyksen ulkopuoliselle henkilölle tai yhteisölle ansiokkaasta toiminnasta yhdistyksen tai rannikkotykistön hyväksi.

0                    Hans-Peter Rekola, majuri, tekijän kappale
1.                   Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ry, (oma kappale)
2.                   AKAVA
3.                   Johtorengas ry
4.                   Eero Sivunen, majuri res
5.                   Enso Timber Oy
6.                   Juhani Niska, eversti
7.                   Kari Tarkiainen, komentajakapteeni res
8.                   Ossi Kettunen, eversti
9.                   Asko Kilpinen, prikaatikenraali  
10.                 Pentti Jänkälä, kapteeni res
11.                 Rannikkosotilaskotiyhdistys ry
12.                 Rannikkotykistön Opistoupseerit ry
13.                 KA 1 (Ruotsi)
14.                 KA 3 (Ruotsi)
15.                 Timo Sario, everstiluutnantti
16.                 Uudenmaan prikaati
17.                 Baltic Defence College (Tarto, Viro)
18.                 Saaristomeren Meripuolustusalue
19.                 Turun Rannikkopatteristo
20.                 Suomenlahden Meripuolustusalue
21.                 Juhana Perkki, majuri, 2005
22.                 Juha Rannikko, lippueamiraali, 2005
23                  Jaakko Savisaari, kommodori, 2006
24.                 Kai Masalin, komentajakapteeni res, 2006
25.                 Kenneth Gustavsson, tohtori, 2006
26.                 Haminan satama, 2006
27.                 Haminan kaupunki, 2006
28.                 Kotkan Rannikkoalue, 2006
29.                 Rauman satama, 2007
30.                 Kari Merilä, komentaja, 2007
31.                 Merivoimien Esikunta, 2008
Suomen Tukholman suurlähetystö (numerotta), 2008
32.                 Osmo Kimmo, ”sota-arkiston ystävät”, 12.10.2010     
33.                 Pekka Forsten,  ”sota-arkiston ystävät”, 12.10.2010     
34.                 Juha Tenhunen, ”sota-arkiston ystävät”, 12.10.2010     
35.                 Tino Vartiainen, ”sota-arkiston ystävät”, 12.10.2010     
36.                 Eero Vasara, ”sota-arkiston ystävät”, 12.10.2010     
37.                 Mika Koukkunen, Blickle Oy:n avustaja arkistotyössä, 12.10.2010     
38                  Pekka Ahtola, majuri res, 23.3.2011
39.                 PlusTerveys Oy, 27.6.2011
40                  Suomen suurlähetystö, Oslo, 20.4.2012       
41                  Olavi Jantunen, komentaja, 22.4.2012
42.                 Rauni Jääskeläinen, RUY:n taloudenhoitaja, 26.4.2013
43.                 Suomen suurlähetystö, Berliini, 27.4.2013
44                  Juha Pallaspuro,  kommodori, 28.4.2013
45.                 Ove Enqvist, komentaja, 28.4.2013
46.                 Suomen Nato-edustusto (NAE), 25.4.2014
47.                 Tapio Maijala, kommodori, 27.4.2014
48.                 Suomen suurlähetystö, Tallinna, 24.4.2015
49.                 Risto Gabrielsson’ eversti evp, 26.4.2015
50.                 Kare Vartiainen’ majuri res, 16.5.2015
51.                 Petri Parviainen’ komentaja, 8.12.2015
52.                 Amf 1 (Ruotsi)’ Berga, 26.8.2016
53.                 Uolevi Tirronen, everstiluutnantti, 3.12.2016
54.                 Torsti Lahti, eversti, 10.3.2017
55.                 Timo Junttila, kontra-amiraali, 9.3.2018
56.                 Juha Torkkeli, komentaja, 12.6.2018
57.                 Kari Salin, komentaja, 11.7.2018
58.                 Veijo Taipalus, vara-amiraali, 17.12.2018
59.                 Jarmo Valtimo, komentaja, 3.4.2019

Kunniamiekka

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen johtokunnan kokouksessa 11.1.1963 päätettiin hankkia upseerimiekka varusteineen palkinnoksi merisotakoulun opettajakollegion esittämälle rannikkotykistön kadetille.

Miekan ovat v 1963 saaneet seuraavat kadetit:

1963 Mikko Saarinen, kadettikersantti
1964 KADETTIKURSSIA EI VALMISTUNUT
1965 Kalervo Rehnbäck, kadettialikersantti
1966 Juhani Haapala, kadettialikersantti
1967 Heikki Niska, kadettikersantti
1968 Kai Tynkkynen, kadettialikersantti
1969 Tapio Vehmas, kadettialikersantti
1970 Pertti Malmberg, kadettikersantti
1971 Erkki Manninen, kadettikersantti
1972 Rainer Hannikainen, kadettikersantti
1973 Pertti Inkinen, kadettialikersantti
1974 Esko Pihl, kadetti
1975 Jouko Ovaska, kadettialikersantti
1976 Stig-Göran Grönberg, kadettialikersantti
1977 Hannu Saarinen, kadetti
1978 Timo Kaukoranta, kadettialikersantti
1979 Mikko Taavitsainen, kadettialikersantti
1980 Jukka Tilli, kadettialikersantti
1981 Timo Junttila, kadettialikersantti
1982 Tapio Majuri, kadettikersantti
1983 Mikko Santavuori, kadettialikersantti
1984 Kimmo Lähdevirta, kadettikersantti
1985 Ahti Kannisto, kadetti
1986 Juha Juusela, kadettialikersantti
1987 Auvo Viita-aho, kadettialikersantti
1988 Petri Hietasalo, kadettikersantti
1989 Pasi Lintuaho, kadettikersantti
1990 Jori Harju, kadettikersantti
1991 Pasi Rantakari, kadettialikersantti
1992 Janne Huusko, kadettiylikersantti
1993 Jukka Leikos, kadettikersantti
1994 KADETTIKURSSIA EI VALMISTUNUT
1995 Kai Kuosmanen, kadettikersantti
1996 Tuomo Mero, kadettikersantti
1997 Anssi Munkki, kadettialikersantti
1998 Mikko Laakkonen, kadettikersantti
1999 Esa Nummila, kadettiylikersantti
2000 Henri Lavi, kadettikersantti
2001 Jarno Mäkinen, kadettikersantti
2002 Klaus Fromholz, kadettipursimies
2003 Lari Pietiläinen, kadettialikersantti
2004 Samu Rautio, kadettikersantti
2005 Tuomas Syvänen, kadettiylikersantti
2006 Kristiina Baumgartner, kadettikersantti
2007 Jari Maskonen, kadettipursimies
2008 Tuomas Hellsten, kadettiylikersantti
2009 Henriikka Malmström, kadetti
2009 Axell Häggblom, kadettiylikersantti
2010 kadettikurssia ei valmistunut
2011 Daniel Forssell, kadettialikersantti
2012 kadettikurssia ei valmistunut
2013 Otto Seeck, kadettipursimies
2014 kadettikurssia ei valmistunut
2015 Jonas Wickström, kadetti
2016 kadettikurssia ei valmistunut
2017 Jaakko Vilander, kadettipursimies, 9.8.2017
2018 kadettikurssia ei valmistunut
2019 Tuomas Särkilahti, kadettialikersantti, 27.8.2019
2020 kadettikurssia ei valmistunut
2021 Niklas Leminen, kadettikersantti, 25.8.2021

css.php