Yhdistys

Rannikkoupseeriyhdistys RUY ry

Rannikkoupseeriyhdistys RUY ry. on perustettu itsenäisyyspäivän kynnyksellä 5. joulukuuta vuonna 1933 ja on näin yksi maamme vanhimmista aselajiyhdistyksistä. Yhdistys toimi aktiivisesti jo sotien aikana.

Perustettaessa yhdistyksen nimi oli Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ry. Yhdistyksen nykyinen nimi hyväksyttiin käyttöön 17.4.2008 pidetyssä yhdistyksen vuosikokouksessa ja Patentti- ja rekisterihallitus vahvisti virallisesti yhdistyksen uuden nimen 13.8.2009

Yhdistyksen tarkoitukseksi on säännöissä määritetty:

    • yhdistää jäsenensä lujaksi ja yhtenäiseksi upseerikunnaksi kehittämällä ja kasvattamalla sen keskuudessa isänmaallisuutta, uskollisuutta ja muita sotilashyveitä sekä,
    • edistää jäsentensä yleis- ja ammattisivistystä ja luoda upseerikunnalle sellainen yhteiskunnallinen ja taloudellinen asema, mikä vastuunalaisen kutsumuksen kautta jäsenistölle kuuluu kiinnittäen erityistä huomiota niihin kysymyksiin, jotka johtuvat toimintaympäristön erikoisolosuhteista,
    • vaalia ja edistää meripuolustuksen ja erityisesti rannikkopuolustuksen kehittämistä ja 
    • vaalia rannikkotykistön perinteitä.

Edellä olevan mukaisesti yhdistyksen päämääränä oli perustettaessa ja on edelleen koota laajalla alueella toimiva rannikkopuolustuksen upseeristo vuosittain yhteisiin kokouksiin ja tilaisuuksiin sekä vaalia rannikkotykistön perinteitä.

Yhdistys julkaisee Rannikon Puolustaja–lehteä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. RP-lehti on jo usean kerran valittu vuoden kiltalehdeksi. Yhdistyksen jäsenkunnan lisäksi myös useita muita meri- ja rannikkopuolustusta lähellä olevia yhdistyksiä kuuluu lehden tilaajakuntaan.

Muita yhdistyksen saavutuksia ovat olleet yhdistyksen iso kantolippu ja pienoislippu sekä standaari, jotka kaikki ovat nähtävänä aselajin omassa perinnehuoneessa Suomenlinnan Upseerikerholla. Perinnehuoneessa on myös nähtävänä yhdistyksen saamat lahjat ja huomionosoitukset. Yhdistyksen perinnehuoneen vieressä on myös läheisen ”veljesyhdistyksemme” Meriupseeriyhdistyksen huone.

Rannikkoupseeriyhdistys RUY ry:n kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksellä ei ole paikallisia alaosastoja. Yhdistyksen jäseneksi kutsutaan. Jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 300 upseeria, joista osa on reserviupseereita.

Jos olet kiinnostunut jäsenyydestä, voit tehdä hakemuksen täällä.

Yhdistyksen säännöt löydät tästä linkinstä.

Yhdistyksen puheenjohtajat vuodesta 1933 alkaen löydät tästä linkistä.