Liity jäseneksi

”Yhdistyksen varsinaiseksi tai kannattavaksi jäseneksi voi liittyä puolustusvoimissa vakinaisessa palveluksessa oleva upseeri tai erikoisupseeri sekä näiden lisäksi evp-upseeri tai reserviupseeri. Edellä mainittujen on voitava katsoa kuuluvan rannikkopuolustuksen upseeristoon. Jäsenyyden hyväksyy hallitus.”

Yllä ote yhdistyksen säännöistä. Jäsenyyden edellytykset ovat siis suhteellisen väljät. Joka vuosi jäseniksi kutsutaan rannikkojoukkolinjalta Merisotakoulussa valmistuvat luutnantit, mutta kenen tahansa Merivoimissa palvelevan tai palvelleen upseerin jäsenanomuksella on hyvät edellytykset tulla hyväksytyksi. Erikoisupseerin tai reservin upseerin jäsenyys on harvinainen, ja useimmat heistä on kutsuttu yhdistyksen jäseniksi yhdistyksen tarkoitusperien eteen tehdystä työstä.

Jos olet kiinnostunut jäsenyydestä, täytä alla oleva lomake:

css.php