Yhteistoiminta

Rannikkoupseeriyhdistyksellä on useita tärkeitä veljesjärjestöjä meri- ja rannikkopuolustuksen kentässä.

Merivoimien sisällä yhdistys tukee rannikkopuolustuksen ympäristössä toimivia upseereitaan erityisesti ammattitaitoa ja yhteishenkeä kehittävillä esitelmätilaisuuksilla sekä aktiivisella julkaisutoiminnalla. Pääosa tapahtumista pyritään järjestämään yhteistyössä veljesjärjestömme Meriupseerit ry:n (MY) kanssa. Rannikko- ja meriupseerien yhdistysten yhdistämistarvetta ja -mahdollisuuksia on selvitetty pariin otteeseen vuoden 1998 puolustusvoimauudistuksen jälkeen. Toistaiseksi yhdistämiselle ei ole nähty edellytyksiä.

Aina vuoteen 2009 saakka toimi yhdistys nimellä Rannikkotykistön upseeriyhdistys. Tykistön jylinä alkaa rannikolla vaimeta, mutta RUY on aktiivisesti mukana vaalimassa rannikkotykistön perinteitä saaristossa ja linnakkeilla. Rannikkotykistöperinteiden vaalijoista keskeisin toimija on Rannikkotykistön perinneyhdistys.

Perinneyhdistyksen aikanaan perustama Rannikkotykistösäätiö on Rannikkoupseerien keskeisin tukija.

Yhdistyksen toimintasuunnitelmassa esiin on nostettu jo mainittujen yhteistyötahojen lisäksi RT-kerho johtorengas, Rannikkotykistön opistoupseerit sekä Rannikkosotilaskotiyhdistys.

Muita meri- ja rannikkopuolustuksen kumppaneita löytyy esimerkiksi Rannikon puolustajan tilaajayhteisöstä sekä Sinisen reservin jäsenyhdistyksistä.