Julkaisutoiminta

Rannikkoupseeriyhdistyksen julkaisutoiminnan keskeisin tuote on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Rannikon puolustaja -lehti, joka toimii koko meripuolustuksen kentän ja Merivoimien yhteisenä tiedotuskanavana. Lehti on ilmestynyt säännöllisesti jo vuodesta 1957. RP-lehden ovat tilanneet lähes kaikki meripuolustuksen ympäristössä toimivat yhdistykset jäsenistölleen ja lehden jakelu onkin laaja, 4200 kappaletta. Rannikon puolustajalla on sähköisine lehtiarkistoineen omat sivustonsa.

Lehden päätoimittajana toimii komentaja Mikko Laakkonen. Pitkäaikaisena taustavaikuttajana ja artikkelikirjoittajana on Ove Enqvist jo vuosikymmeniä osallistunut jokaisen lehden tekoon, osaan myös päätoimittajana.

Muusta kirjallisesta tuotannosta voidaan esiin nostaa erityisesti historiikit, joista viimeisin, viimeiseen 20 vuoteen keskittyvä juhlakirja julkaistiin 11.5.2018.

Näitä verkkosivuja ylläpitää yhdistyksen puheenjohtaja.

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen (RtUY) ja Rannikkoupseeriyhdistyksen (RUY) julkaisemat teokset

1934 Rannikkotykistön vuosikirja  (I)
1935 Rannikkotykistön vuosikirja  (II)
1936 Rannikkotykistön vuosikirja (III)
1937 Rannikkotykistön vuosikirja  (IV)
1937 Vårt kustförsvar I
1938 Rannikkotykistön vuosikirja  (V)
1938 Ahvenanmaan linnoittaminen ja vuoden 1921 sopimus
1938 Ålands befästande och års 1921 konvention
1939 Rannikkotykistön vuosikirja (VI)
1942 Rannikkotykistön vuosikirja  (VII)
1946 Rannikkotykistön vuosikirja  (VIII)
1948 Maihinnousutoimi ja sen torjuminen Normandian maihinnoususta
saatujen kokemusten valossa
1948 Suomenlinna 1748-1948
1951 Rannikkotykistö taistelee
1953 Tykistöpatterin hajaryhmitys
1953 Tyyntä ja myrskyä
1959 Suomen rannikkotykistö 1918-1958
1962 Rannikkotykistön vuosikirja IX
1963 Suomen rannikkotykistön kehitysvaiheita
1964 Rannikkotykistön vuosikirja X
1966 Rannikkotykistön vuosikirja XI
1968 Suomenlinna – Sveaborg – Viapori
1971 Rannikkotykkimies (1. painos) mustakantinen
1974 Rannikkotykkimies (2. painos) punakantinen
1976 Rannikkotykkimies (3. painos) mustakantinen
1980 Rannikkotykkimies (4. painos) mustakantinen
1983 Rannikkotykkimies (5. painos) punakantinen
1988 Rannikkotykkimies (6. painos) mustakantinen
1983 Tuhantein Rantain partahilta
1988 Vallisaari
1994 Kivilinnoista karkaistuun teräkseen
1994 KotRPsto. Kotkan Rannikkopatteristo
1995 TurRR. Turun Rannikkorykmentti 1939-1994
1996 VaaRPsto. Vaasan Rannikkopatteristo 1952-1994
1998 SlRR. Suomenlinnan Rannikkorykmentti 1918-1998
1998 HanRPsto. Hangon Rannikkopatteristo 1921-1998
2003 RTUY 70 vuotta Rannikkotykistön juhlavuosikirja
2018 Rannikkotykistö 100 vuotta -juhlakirja  (AtlasArt)
Yht 38 kpl

Kattavin luettelo muusta rannikkotykistökirjallisuudesta löytyy perinneyhdistyksen sivuilta. Rannikkotykistötarinoita pääsee seuraamaan esimerkiksi liittymällä Facebookissa ryhmään Suomen rannikkotykistö.