RUY:n vuosikokous Suomenlinnassa 5.4.2018

Rannikkoupseeriyhdistys RUY ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 5.4.2018 Merisotakoululla, Suomenlinnassa.

Kokoustilaan, luokka Raholaan, oli kokoontunut 29 yhdistyksen jäsentä, kun yhdistyksen puheenjohtaja kommodori Auvo Viita-aho avasi kokouksen ja toivotti yhdistyksen jäsenet tervetulleeksi todeten, että takana oli yhdistyksen 84. toimintavuosi.

Merisotakoulun apulaisjohtaja, komentaja Juha Torkkeli, valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Torkkelin valinnassa noudatettiin vanhaa perinnettä. Kokouksen puheenjohtajan tulee olla kokouspaikan joukko-osaston edustaja. Torkkelin johdolla aloitettiin sääntömääräisten kokousasioiden käsittely esityslistan mukaisesti. Esityslistalla oli tällä kertaa pykälä 15, joka aikaansai keskustelua jo ennen kokouksen alkua.

Toimintakertomuksessa todettiin mm. seuraavaa: Yhdistyksen jäsenmäärä oli 300 henkilöä, kun se vuotta aiemmin oli ollut 299. Vuosi 2017 oli Rannikon Puolustajan 60. vuosikerta ja lehden painos oli 4200 kpl. Yhdistys oli järjestänyt jäsenretken Tanskaan. Juhlajulkaisusta todettiin, että vuonna 2014 perustettu työryhmä oli jatkanut työtään, päätoimittajan, kommodori Auvo Viita-ahon johdolla. Työryhmä oli kokoontunut viisi (5) kertaa ja kirja saadaan valmiiksi suunnitelman mukaisesti ja se tullaan julkaisemaan 11.5.2018. Yhdistyksen hallitus ylläpitää edelleen vanhan ”Rannikkotykistön hautausapurenkaan” toimintaa. Hautausapurenkaan jäsenmäärä oli vähentynyt kolmella (3) ollen 31.12.2017 26 jäsentä. Vuoden 2017 hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Yhdistyksen talous oli kunnossa. Rannikon Puolustaja-lehden tilinpäätöskin oli tällä kertaa hieman plussan puolella.

Kokouksen hyväksymä vuoden 2018 toimintasuunnitelma oli perinteinen. Kohta 8:ssa todettiin: Juhlistetaan 100-vuotiasta rannikkotykistöä puolustusvoimat 100 vuotta tilaisuuksissa. Seuraavassa pykälässä oli puheenjohtajan valinta. Kommodori Auvo Viita-aho valittiin yksimielisesti jatkamaan yhdistyksen puhenjohtajana. Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin 12 ja hallituksessa jatkoivat ns. ”kahden vuoden säännöllä”

komentaja evp Jarmo Valtimo evp-jäsenet komentaja
Petri Parviainen PVPALVK
komentaja Kari Salin PVTUTKL
yliluutnantti Otto Seeck UUDPR
komentaja Petri Pääkkönen RPR
yliluutnantti Jussi Ahokas RPR

Hallitukseen valittiin seuraavaksi kahdeksi vuodeksi

komentaja evp Ove Enqvist evp-jäsenet
majuri res Kare Vartiainen RT-Johtorengas
komentajakapteeni Heikki Heilala PE
komentaja Juha Torkkeli MERISK UUSI
komentaja Antti Rainio MERIVE UUSI
luutnantti jaakko Vilander RPR UUSI

Kommodori Jori Harju ja kapteeniluutnantit Heikki-Ilari Hirvonen ja Antti-Pekka Kiiski luopuivat hallituspaikoistaan. Jäsenmaksuksi vahvistettiin edelleen 23 euroa.  Tarkastathan, että olet maksanut jäsenmaksusi, sillä maksulomakkeet on lähetetty jäsenille. Vuodelle 2018 hyväksytty talousarvio oli tällä kertaa alijäämäinen, sillä menopuolta kuormittivat 100-vuotisjuhlavuoden tilaisuudet.

15 § Kunniajäseneksi kutsuminen.

Puheenjohtaja kertoi, että tasavallan presidentiltä oli kysytty suostuuko hän tulemaan yhdistyksemme kunniajäseneksi. Presidentiltä oli saatu vastaus, jossa hän ilmoitti suostuvansa. Päätettiin kutsua tasavallan presidentti kapteeni res Sauli Niinistö Rannikkoupseeriyhdistys RUY ry:n kunniajäseneksi.

16 § Muut asiat.

Puheenjohtaja kertoi Rannikon Puolustaja-lehden vuoden 2017 kirjoittajastipendien saajat. Tänäkin vuonna jaettiin kolme Rannikkotykistösäätiön lahjoittamaan
stipendiä, mutta tällä kertaa palkittiin vuoden kirjoittaja ja kaksi vuoden artikkelin kirjoittajaa. Vuoden kirjoittaja: kapteeniluutnantti Tatu Vartiainen. Vartiainen on onnistunut useana vuonna tuottamaan merkittäviä artikkeleita joukko-osaston arjesta ja erityisesti varusmiesten näkökulmasta. Nuorten sotilaiden mielentilaa on syytä
ymmärtää, sillä siellä asuu myös meripuolustuksen tulevaisuus.

Vuoden artikkeli: RP-lehti 3/2017 Vesa Kyyrönen. Kyyrönen kykeni avaamaan autonomisten järjestelmien suhdetta ja problematiikkaa nykylainsäädäntöön
yleistajuisesti sortumatta lakiteknisiin yksityiskohtiin. Tekniikan kehittyessä eksponentiaalisesti johtajien ja asejärjestelmien käyttäjien on ymmärrettävä tämä
tärkeä ulottuvuus koulutuksessa ja operoinnissa.”

Vuoden artikkeli: RP-lehti 4/2017 Veli-Pekka Kivimäki. Kivimäki antoi ajattelemisen aihetta meripuolustuksen kentälle jo ennen Facebookin ympärillä ja muussakin
somesssa parhaillaan vellovaa vakavaa peruskeskustelua. Tiedätkö itse, mitä kaikkea tietoa sinusta löytyy noissa järjestelmissä?

Todettiin, että juhlakirjan julkistamistilaisuus järjestetään 11.5.2018 klo 12.00 Suomenlinnan Upseerikerholla. Lisäksi keskusteltiin RUY:n identiteetin vahvistamisesta ja jäsenten rekrytoinnista sekä RUY:n ja MY:n yhteistyön tiivistämisestä.

Kokouksen puheenjohtaja, komentaja Juha Torkkeli kiitti kokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.46

Kokousväki siirtyi Suomenlinnan Upseerikerholle, jossa MY:n vuosikokousväki jo odotteli tuloamme. Paikalla oli lähes 60 henkilöä, joista 27 oli jäseniämme. Komentaja Juha Puistola piti tapansa mukaan mielenkiintoisen ja lennokkaan esitelmän aiheesta hybridiuhat. Esitelmän jälkeen syötiin yhdistysten tarjoamaa kinkkukiusaus iltapalaa.

Kokouksen ja yhdistyksen sihteeri
komentaja evp Jarmo Valtimo

Sinua saattaa kiinnostaa myös....

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *